Jokondiban-nyugalomban.hu

Általános szerződési feltételek

Szolgáltató:

https:\jokondiban-nyugalomban.hu weboldal üzemeltetője, Bali Antalné 2800 Tatabánya Mikes Kelemen utca 27. szám alatti lakos, adószámos magánszemély, adószáma: 54876473-1-31, e-mail címe: bali.antalne@gmail.com. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-140193/2018.,NAIH-140194/2018., és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A jelen ÁSZF-ben nyújtott szolgáltatások kereteit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény és A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet szabályozza.

A jelen szerződés magyar nyelvű, nem minősül írásbeli szerződésnek, későbbiekben nem hozzáférhető, a törvényi szabályozások alapján törlésre kerül.

A szolgáltató szolgáltatásként elektronikus formában e-könyvet nyújt.

Megrendelő a jokondiban-nyugalomban.hu oldalon a Megrendelő űrlap kitöltésével, valamint az űrlap alján elhelyezett gomb segítségével, kattintással küldheti el megrendelését a Szolgáltató felé.

A Megrendelő fizetési módot a Megrendelő űrlapon átutalás, vagy online bankkártyás fizetés közül választhat.

A fizetési mód kiválasztása előtt kérem az Adatkezelési Szabályzat és az Általános Szerződési Feltételek elolvasását. A vásárlás befejezéséhez a jelölőnégyzet kipipálásával a Megrendelő kijelenti, hogy az ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek fogadja el, továbbá, hogy az Adatkezelési tájékoztatót megértette és elfogadja, valamint hozzájárul az abban foglalt adatkezeléshez.

A Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld a megrendelés befogadásáról, ezzel egyidőben egy másik e-mailben megkapja a könyvhöz a hozzáférési adatokat.

Átutalás és bankfiókba történt befizetés esetén Szolgáltató az átutaláshoz szükséges adatokat megrendelést visszaigazoló e-mailben küldi meg a Megrendelő részére.

Miután számlámra megérkezik a befizetett összeg, úgy a teljesítés megkezdéséről szóló e-mailben küldöm meg az elektronikus számlát. A terméket (e-könyvet) a Megrendelő egy, a Megrendelő nevére automatikusan létrehozott felhasználói fiókkal (e-mail cím és jelszó) éri el a jokondibannyugalomban.hu oldalán. Kérem elküldés előtt ellenőrizze, hogy megrendelése mindenben megfelel-e szándékának. Ha tévedésből rendelte meg, vagy nem érkezett meg a visszaigazoló e-mail kérem, azt haladéktalanul jelezze felém, a hello@jokondiban-nyugalomban.hu e-mail címen. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha amiatt keletkezik kár, mert a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy illetéktelenek számára nem a Szolgáltatónak felróható okból, hozzáférhetővé válik. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető hibákért felelősség nem terheli.

Adatbeviteli hibák javítására a Megrendelés elküldése gombra kattintása előtt bármikor lehetőség van. Bejelentkezést követően, a Profilom menüpont alatt van lehetőség a bejelentkezési vagy egyéb személyes adatok módosítására. Amennyiben a megrendelés elküldésre került, kérem, a hello@jokondibannyugalomban.hu e-mail címen azonnal jelezze, vagy bármikor a megrendelést visszaigazoló e-mailre küldött válasz e-mailben.

A vételár alanyi adómentes összeg, így a végső vételár.

A befizetéshez szükséges adatok:

Szolgáltató:

Számlavezető Bank: OTP Bank

Számlatulajdonos: Bali Antalné

Számlaszám: 11773401-05099366-00000000

Mindkét esetben, ha a fizetési átutalás (bankfiókban vagy online banki felületen), vagy amennyiben a befizetés banki fiókban történik, kérem a Megrendelő nevét, a megrendelés számát, vagy a megrendelő e-mail címét feltüntetni a megjegyzés rovatban, hogy a küldemény feladása zökkenőmentes legyen.

Az e-könyvhöz minden esetben elektronikus számlát küldök a sikeres fizetést követően. Amennyiben nem találná az elektronikus számláját tartalmazó emailt, kérem, azonnal jelezze felém és én pótlom.

A megrendeléstől való elállási jog gyakorlására kizárólag az e-könyv letöltését megelőzően van mód.

A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (+36 30 4115899) illetve e-mailben (info@jokondiban-nyugalomban.hu) gyakorolhatja.